آواز پر جبرئیل


بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند

معنای دو اسم

١- اسم یونا :به معنی کبوتر ، نام دیگر حضرت یونس (ع) ، کسی که خدا داده.

این هم عکس یونا اسدی =یونا کوچولو 3 روزه


دانیال :به معنی قضاوت خداوند متعال ، اسم دانیال نبی (ع) مدفون در شوش دانیال خوزستان.

این هم عکس دانیال اسدی=

   + علی رضا اسدی - ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٤