عشاق جمیل

بگذاریم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند

نتیجه تصویری برای پرسش مهر رئیس جمهور

+نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٤ساعت٦:٥۸ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


+نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/٢ساعت٥:٢٥ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


جگر گوشه م سفر بخیر هنوزم عاشقت هستم

تو آخرین نوازشم چشای بازتو بستم

من از اون لحظه که رویات توی کابوس اغما رفت

حیف سرم همیشه بالا بود حالا دستام بالا رفت

 

همونجا آرزو کردم که از دستم نری ایکاش

همون لحظه اجابت شد خدا با من تفاهم داشت

حالا چند ساله اینجایی با اینکه جسمتو بردن

نمیدونی تو این سالها چقد پاک اسمتو بردن

حالا چند ساله اینجایی با اینکه جسمتو بردن

نمیدونی تو این سالها چقد پاک اسمتو بردن

جگر گوشه م سفر بخیر همیشه عاشقت هستم

تو آخرین نوازشم چشای بازتو بستم

یکی چند ساله دنیارو با چشمای تو میبینه

نفس میکشی تو سینه ش همینه معجزه اینه

تپش های نگاه تو تو چشمای یکی دیگه س

دلت تو سینه ی هر کی به جز تو هست اما هست

حالا چند ساله اینجایی با اینکه جسمتو بردن

نمیدونی تو این سالها چقد پاک اسمتو بردن

حالا چند ساله اینجایی با اینکه جسمتو بردن

نمیدونی تو این سالها چقد پاک اسمتو بردن

دانلود آهنگ

+نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۳٠ساعت٦:٥۸ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


+نوشته شده در ۱۳٩٤/۱٢/٢۸ساعت٧:۱۳ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


 

انسانها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند:

- وقتی نمیتوانند در حد شما باشند
- وقتی چیزی که شما دارید را ندارند
- وقتی میخواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند 
اما نمیتوانند!

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺍست
پس ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﻰ .
Image result for ‫غیبت کردن‬‎

+نوشته شده در ۱۳٩٤/٩/٢٢ساعت٦:٤۱ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻩ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
" ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ !
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ ﺭﺍ ﻓﻮﺭﺍً ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺷﺪ .
ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺵ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﺩ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ، ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ؟ !
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﭼﺮﺍ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻩ ﺗﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻭﻟﯽ
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎﺳﺖ !
ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﻨﺰ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺼﺪﺍﻕ
ﺩﺍﺭﺩ ! ...
ﻭ ﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ :
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮕﻞ ﺯﺩﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺯﺍﯾﯽ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻯِ ﺁﺏ، ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ
ﺩﻳﮕﻪ .....
ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ، ﻛﻤﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﻴﻢ ...
تندرست شادمان وپر انرژى باشید روز خوبى را اغاز کنید

+نوشته شده در ۱۳٩٤/٥/٤ساعت٧:٥۳ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


مردی به واقع از جنس مردم 
ساعت 9:4 دقیقه... وای دیر شد... به سمت ساختمان سپید شهرداری ‏خیز برمی دارم به طبقه بالا راهنمایی می شوم . راهروهای تودر تو ‏را طی میکنم. پس کجاست این سالن ؟ سالن کنفرانس شهردار را پیدا ‏میکنم دنبال یک نگاه آشنا می گردم که خدا را شکر پیدایش میکنم و ‏کنارش می نشینم. چند دقیقه بعد
...می آید. با لبخندی دلنشین با همه ‏مردان مصاحفه می کند و می نشیند .
مایل است بیشتر با ما آشنا شود ‏بعضی ها را می شناخت. نوبت به طرح سوال شد قرعه به من افتاد . ‏کمی هول شدم حواسم به مسابقات رزمی هم بود . بعد نظر مجری ‏عوض شد همه سوال کردند و او با لبخند گوش می داد. همان وقت ‏پیامک آمد(رفت فینال...!)‏
جانی تازه گرفتم با اطمینان به نیمه پر بطری آب نگاه کردم... بپرس...
‏این را مجری گفت و گفتم آنچه در دل داشتم پس از آن یاد نگاه ‏مهربانش
افتادم در عکسی در بحران برف در میدان گمرک که به برف ‏روبها فرمان میداد و روز و شب برای خدمت نمی شناخت... و سخن ‏گفت از انقلاب از کودکی اش و از اینکه داس در دست به پدر در ‏کشاورزی کمک می کرد اما یاد تیمش بود...
از کمبود بودجه و چه ‏طرح های بزرگی که در سر داشت. همین ساده و صمیمی...
حرفهایش ‏را با عجله برخی قطع کردند اما با تبسمی بر  لب گفت که چه افکار
‏بلندی برای رفاه مردم و توسعه شهرش دارد شهری که اندیشیدن درباره
‏پیشرفتش جمعه و شنبه برایش نگذاشته بود. جلسه های تا نیمه شب حتی ‏غروب
روز تعطیل. .‏
به واقع او را جزء خوبان زمانه میدانستم و این باورم پررنگ تر شد.‏
قدر چنین شخصیت هایی که قلبی مالامال از عشق به ملت دارند را باید ‏بیشتر دانست .‏
او مردی از جنس همین مردم است . درد ها را می داند و می فهمد.‏

+نوشته شده در ۱۳٩۳/۱۱/۱٧ساعت٩:٢۱ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


با سلام به همه همکاران محترم 

چند صباحی بود که به علت فشردگی کارها در مهر و آبان ومناسبت های مختلف فرصت فعالیت در این بخش را از دست داده بودم لیکن با آغاز اولین دور از سلسله جلسات معاونین محترم آموزشی شهرستان ، برآن شدم که مطالبی هرچند خلاصه در باب فعالیت هایی که همکاران معاون در مدارس می تواند و یا باید انجام دهند بپردازم

مهمترین مواردی که یک معاون خوب مدرسه باید انجام دهد :

1- اولین مورد حضور در مدرسه یکساعت قبل از شروع مراسم صبحگاه

2- یک معاون خوب باید در هفته چند بار موارد مهم را در مراسم صبحگاه به دانش آموزان گوشزد نماید و به مهارتهای سخنرانی آشنا باشد

3- از شوخی زیاد با بچه ها بپرهیزد و دیسیپلین خود را حفظ نماید  برخی بچه ها سوء استفاده گر هستند

بروی ادامه مطلب کلیک کنید


::ادامه مطلب::

+نوشته شده در ۱۳٩۳/۸/٢٧ساعت۱٠:٢٤ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


تبارک ا...

+نوشته شده در ۱۳٩۳/٦/٢۸ساعت٢:۱۸ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


سریال دونگی هم مثل دیگر سریال های کره ای یک کاری را مرتب نشان میدهد که متاسفانه برخی از زنان ایرانی هم در حال انجام آن هستند و دارند بنیان خانواده شان را از بین میبرند :

حذف شوهر ها و فقط به فکر بچه شان بودن !

بدبختی همین است...

+نوشته شده در ۱۳٩۳/٤/۱٦ساعت٧:۳٢ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


بگذاریم اسلام با چهره ی رحمانیش ، ایران با چهره ی عقلانیش ، انقلاب با چهره ی انسانیش و نظام با چهره ی عاطفی اش همچنان حماسه بیافریند.

+نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/٥ساعت٩:٢٩ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


مردی بزرگ که هم نامش روحانیست هم لباسش روحانیست و هم رفتارش ...

با آمدنش امیدها دوباره شکوفا شد و مردم فهیم ایران با انتخابشان کلید را برگزیدند نه انبر را!

چند شب پیش ایشان پس از حدود صد روز از تحویل دولت گزارشی از وضعیت کشور دادند که خلاصه ای از آن میتوانید بخوانید:

تشریح وضعیت کشور:

دریکی از استانها گندم فقط برای 3 روز وجود داشت

الان ذخایر کالاهای اساسی را کامل کردیم انبارها پراست.

زمان جنگ رشد 9 بود اما تورم 23 بود نه مثل الان تورم44 درصدی.

تورم 1374 ،49% بود اما سه درصد هم رشد داشتیم 

رکود تورمی سال 91 درتاریخ 50 ساله ایران بی سابقه بود

ما در این شرایط دولت را تحویل گرفتیم ما مشکلات را به حول و قوه الهی حل خواهیم کرداکنون رشد تورم 44 درصد را به 36% رساندیم.

در آمد نفتی 8 سال گذشته 750 میلیارد دلار بود پولدارترین دولت بود اما بدهکارترین هم بود 74 هزار میلیارد تومان دولت گذشته به بانک بدهکار بود 60 هزارمیلیارد به صندوق تامین اجتمایی و 55 هزار میلیارد هم به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهی داشت

تعهدات در سفرهای استانی 211 هزار میلیارد تومان است که فقط 32 درصد انجام شده که 68% مانده برای ما انجام بدهیم 16 سال طول میکشد تا ما تعهدات اورا بدهیم 

400 هزار میلیارد تعهد پروژه های نیمه کاره است که 3% آن تحقق پیدا کرده است 

در 1384 نقدینگی 68 هزار میلیارد بود الان 475 هزار میلیارد . رشد نقدینگی 7 برابر شده بعدا نمی خواهیم ما تورم داشته باشیم ؟

43 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر از بانک استقراض شد از بانک مرکزی منتقل شد به مسکن مهر . پول ایجاد مسکن مهر از تک تک افراد 75 میلیونی گرفته شد.

با تورم ایجاد شده مسکن مهر ساخته شد برای عده معدودی. تورم مالیات فقرا است .

آیا از مردم اجازه گرفتیم که از فقرا بگیریم و مسکن درست کنیم ؟

کمبود دارو و فیمت دارو را اصلاح کردیم بهتر شده است .  اقتصاد ما 6 درصد کوچک شده است. یکسان سازی نرخ ارز جزء اهداف سال آینده ماست.

مردم می گویند چرا بعضی کالاها گران شد چون طبق قانون  مجلس دلار 1200باید 2500 تومان میشد که باید در تیرماه این کار انجام میشد ما سعی کردیم با شیب ملایمی این کار را انجام دهیم.

مشکل اقتصادی  ما بیشتر از بی تدبیری بود تا از تحریم . در شرایطی که ما میرفتیم به سوی تحریم و دولت هم این را میدانست اما تحریم را کاغذ پاره می خواند و وابستگی اش یعنی واردات را از خارج بیشتر می کرد . واردات 38 میلیاردی ما در 84 به 75 میلیارد در سال 90 رسید 

با شعار نمی شود با دنیا مقابله کرد باید به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم .

از سال 79 تا 83 هر سال خرید گندم ما از کشاورز داخلی یک میلیون تن افزایش یافت و واردات یک میلیون تن کم شد که در 83 در گندم خودکفا شدیم از سال 84 هر سال خرید گندم ما از داخل کم و واردات اضافه شد تا جایی که امسال باید 7.2 میلیون تن گندم وارد کنیم 

عمل ما قبلا با شعار ما سازگار نبود ما شغل اضافه کردیم منتهی برای چینی ها  و کره ای ها .

پیش نویس منشور حقوق شهروندی در سایت ما است که مردم نظر بدهند.

www.president.ir

یک آرامشی در حال همه مردم و بازار احساس می شود ما در ورزش و فرهنگ سیاست را از ورزش و فضای امنیتی را از فرهنگ برداشتیم .تمام وعده هایی که دادم پای وعده هایم ایستاده ام . از نزاع خوشم نمی آید نزاع کردن برای پیروز شدن بی هنریست. در دولت قبل اختلاف دولت و مجلس تا مرز شکایت در دادگاه هم پیشرفت .

اول باید تعامل سازنده با خودمان داشته باشیم .

امید ، آرامش و کرامت را باید مد نظر داشته باشیم .

منبع : شبکه اول سیما

 

 

 

 

 

+نوشته شده در ۱۳٩٢/٩/۸ساعت٧:٥٩ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


هواتو کردم     من حیرون تو این روزا هواتو کردم     دلم می خوادت   میخوام بیام تو آسمون دورت بگردم     هوایی میشم    همون روزا که میبینم هواموداری   میخوام بدونم تاکی میخوای ببینی و به روم نیاری    دلمودست تو دادم   من دلتنگ احساسی  نمیذاری که تنهاشم  تورومن خیلی حساسی    دلمودست تو دادم دلمو آسمونی کن همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن  چه روزا حالمودیدی چه شبها یی که رسیدی  توصدای دل تنهای منو شنیدی   تو که دردامو میدونی   تو که چشمامو میخونی  بده بازم به دل من یه نشونی 

تیتراژپایانی سریال خروس شبکه اول باصدای محمد علیزاده

+نوشته شده در ۱۳٩٢/٥/٥ساعت۳:٤٤ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


این بخش را می خواهم به مسائل تجربی تغذیه ای و پزشکی اختصاص دهم البته تمام این موارد که اینجا ذکر می کنم همه در طول دوران زندگی به تجربه بنده رسیده و مشخص است که که هرگز مخاطب را از مراجعه به پزشک بی نیاز نمی کند ...

توصیه ها در مورد :
درمان سنگ کلیه + درمان چاقی و اضافه وزن + سوزش سر د ل و ... می باشد که به مروردر این پست قرار می گیرد

سنگ کلیه و مثانه

راهکار های بنده به شرح
زیر است : ( چون خودم سالهاست چنین مشکلی دارم)

1- نرم دویدن هر روزه در 3 تایم 20 دقیقه ای

2- استفاده از60 قطره داروی گیاهی سنکل سه بار در روز

3- استفاده با تجویزپزشک از کپسول تامسولوسین بخصوص برای سنگ حالب و مثانه

4- نوشیدن روزی 24لیوان آب خالص یا مخلوط با آبلیمو

5- قطع مصرف نمک وچای سیاه

تمام این کارها درمورد سنگ های با ضخامت کمتر 7 میلیمتر است وگرنه سنگ های بزرگتر نیاز به سنگ شکن یا حتی جراحی دارند

چون درد سنگ کلیه واقعا غیر قابل تحمل است سریعا باید به بیمارستان مراجعه کنید و آمپول ضد تهوع و ضد درد قوی مثل مرفین تزریق نمایید درمانگاه معمولی مرفین در اختیار ندارد

به ادامه مطلب بروید


::ادامه مطلب::

+نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱٥ساعت٩:٥٠ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


بدون شک مصائب مسیح یکی از تاثیر گذار ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان است

 این فیلم را چند روز پیش دیدیم اصولا چند وقتی است  که به فیلم های معناگرای جهان علاقه مند شدم  . من شدیدا به انبیا الهی و شیوه زندگی آنها علاقه مندم اسم هردو پسرم هم از اسامی پیامبران است چندین سال بود که دنبال مصائب مسیح بودم اما متاسفانه موجود نبود تا اینکه موفق به دانلود آن شدم www.mykavirmusic54.com

 دیدن آن را برای کسانی که روحیه حساسی دارند توصیه نمی کنم این فیلم در بسیاری از کشور های مسلمان از جمله سوریه و مصر و تقریبا در تمام دنیا غیر از ایران به نمایش در آمده است با فروش حدود 600 میلیون دلار . هر چند که داستان این فیلم بر اساس آیین کاتولیک که مل گیبسون معتقد به آن است ساخته شده اما بنده دلیلی بر عدم نمایش آن در کشور نمی بینم .

فیلم چند ساعت پایانی زندگی عیسی (ع) و وحشی گری قوم یهود نسبت به او را نشان میدهد و در پایان اشک خدا بر این همه جنایت .

اکنون بعد از گذشت حدود 20 قرن یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی فرزندان ناپاک همان پدرانند همان جنایات کمتر یا بیشتر نسبت به مسلمانان روا می شود به راستی

فرجام این غده سرطانی چه چیزی غیر از نابودی به دست سربازان ارتش اسلام که از سراسر گیتی گرد آمده اند خواهد بود

اتحاد مسلمین تنها راه پایداری در مقابل ددمنشی اسرائیل جنایتکار است

نابودی اسرائیل تنها راه التیام زخم های دل آزادی خواهان عالم است

+نوشته شده در ۱۳٩٢/۱/۱۱ساعت۱:٠٦ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


امروز میخواهم نقد فیلمی را برایتان بنویسم که تاثیر زیادی روی من گذاشت من دوبار فیلم کتاب الی را دیدم روایت فیلم درمورد تقریبا 50 سال بعد از پایان جهان است اما این دفعه قهرمان فیلم یک سیاه پوست مردم دوست است

اما باز هم فیلمساز می گوید که همه ی آمال بشری در غرب است !!! مسافر فیلم از شرق به سوی غرب میرود تا انجیلی را که سالها میخوانده است و حفظ کرده و تنها کتاب انجیل باقی مانده در جهان است به غرب زمین ببرد و به نوعی انسانها را از افکار شیطانی نجات دهد شاید انسان در گوشه هایی بخواهد با قهرمان همذات پنداری کند یا حتی حسی رقت انگیز نوستالوژی گونه را در ذهن متبادر میسازد اما صحنه خوردن گربه ای زشت توسط الی !!!! یا کشتار انسان ها توسط شمشیر آدمی را ازاین فکر باز میدارد

به هر حال این فیلم ارزش دوبار نگاه کردن را دارد و انسان را به فکر فرو میبرد که جایگاه معنویت در جهان کجاست ...

شاید بهتر باشد به فیلم های فلسفی مذهبی بیشتر بیاندیشیم و اینکه جایگاه ما در سینمای معناگرا کجاست ؟

+نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ساعت٩:٢٠ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


دلم نمی خواد هیچ وقت جنگ بشه اصلا کاشکی هیچ وقت کسی تو جنگی نمیره ...

اما چند سال پیش تو ایران جنگ شد جنگ بر علیه استبداد که الان از اون موقع 34 سال میگذره حدود هفتا د هزار شهید دادیم تا انقلاب پیروز بشه چون مردم اسلام رو میخواستن

اما گاهی وقتها بین شهیدامون فرق میزاریم در تمام سال فقط از شهیدای جنگ تحمیلی میگیم اما معمولا از اون هفتاد هزار لاله حرفی به میون نمیاد انگار نه انگار که اونا بودن که باعث پیروزی انقلاب شدن ...

یه ایراد دیگه هم دارم فقط از شهدای جنگ تحمیلی میگیم اما هیچ کس یادی از اونهایی که تو جنگ شرکت کردن اما آسیب ندیدن نمیکنه مثل دایی من که مسئول توپ خونه بود و معلوم نیست چند تا از بعثی ها رو به درک واصل کرد اما چون هیچ مشکل جسمی نداره و سالم مونده هیچ کس حداقل در سال نمیگه بابا دمت گرم که هم اونا رو کشتی هم الان برای صنعت کشورت داری خدمت میکنی

کاش قدر همه رو میدونستیم ......

+نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/٢٠ساعت۸:٥٩ ‎ب.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()


گاهی وقتها ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا مردم به سمت برنامه های ماهواره کشیده میشن ؟؟؟ آیا برنامه های آنان جذابیت داره یا برنامه های تلویزیون ما حال نداره !!

به نظر من اشکال از خود کسانیه که درست و حسابی نظرات مردم را نمیخوان درک کنن

خداییش در یک هفته توی سریال ها و طنز ها!! و فیلم های ایرانی پخش شده از تلویزیون چند بار قبرستون رو نشون بدن خوبه !!! تقریبا هرروز دارن مرگ را به خورد ما میدن ....

از کارتون های ایرانی هم که دیگه نگو اصلا میدونین چرا بچه ها تام وجری رو دوست دارند اما انیمیشن های ایرانی براشون جذاب نیست ؟ برای اینکه سازندگان اونطرفی فقط فکرشون به خنده دار بودن و جالب بودن معطوفه اما ما به تنها چیزی که فکر میکنیم اینه که ده تن پند و اندرز رو قاطی برنامه ی تولیدیمون بکنیم!!!! حالا کی باید به فکر باقی مانده تماشاگران صدا و سیما باشه الله و اعلم !!

+نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ساعت۱۱:۱٥ ‎ق.ظتوسط علی رضا اسدی | نظرات ()